Een usability analyse word gebruikt om het gemak voor de consument te meten. Usability komt voort uit de woorden use & ability, deze woorden vertalen het gebruik en de mogelijkheden van een website. Hier wordt mee bedoeld  het gebruiksgemak voor de consument en de klantvriendelijkheid van het product oftewel de website. In welke mate stel je de gebruiker in staat om zijn doel te laten bereiken? Aan de hand van verschillende modellen kan de gebr

uiksvriendelijkheid van een website worden gemeten. Hieronder 2 veelgebruikte modellen om de effectiviteit van de website te bekijken voor verschillende bezoekersstromen met verschillende overtuigingsprincipes.

 

 

 

 

- Myer Briggs Type Indicator

Iedere bezoekersgroep kijkt naar verschillende onderdelen van de website, er is gekeken naar snel en langzaam & feiten en emoties. De onderverdeling  tussen de verschillende bezoekers staat hieronder:

Competitieve bezoeker

-> snel/feiten -> opsommingen

Spontane bezoeker

-> snel/emotie -> aanbiedingen/acties

Humanistische bezoeker

-> langzaam/emotie -> personen/ervaringen

Methodische bezoeker

-> langzaam/feiten -> garanties/bewijzen

- Cialdini

Het model van Cialdini word gebruikt om te zien wat de bezoeker activeert op de website. Wat wil je dat de bezoeker doet op je website en hoe krijg je hem zover? Volgens Cialdini zijn er 6 overtuigingsprincipes die een rol spelen bij het overgaan tot actie:

* sociale bewijskracht

-> bezoeker kijkt naar wat anderen er van vinden.

* wederkerigheid

-> bezoeker bereid maken iets terug te doen voor jou

* commitment & consistentie

-> bezoeker binden aan product of bedrijf waardoor hij terug komt(herhaling).

* sympathie

-> een affiniteit met de bezoeker maken en daardoor sympathie opwekken.

* autoriteit

-> deskundigen het product of bedrijf aan laten prijzen die de bezoeker vertrouwt.

* schaarste

-> populariteit indicator en de mate van beschikbaarheid en vraag.

 

usability

 

Een Usability is een goed marketingmiddel om de conversie en het gebruiksgemak van de website te verbeteren. In het volgende artikel staat uitleg over de nut van een goede usability en enkele tips en tricks:

http://www.2bfound.nl/usability.html

Author: René Mureau Genre:
Rating

Leave a Reply