Michael Eugene Porter is de bedrijfseconoom die als eerste het werk van de managers en de invloed hiervan op het succes van een onderneming in kaart bracht. Iedereen die met economie en marketing te maken heeft kent wel een model van Porter. Het 5 Forces model, de Value chain en de generieke concurrentiestrategie zijn een paar voorbeelden van de modellen die dagelijks gebruikt worden in de wereld.

Michael E. Porter is een hoogleraar aan Harvard en heeft al een aantal boeken geschreven over strategie. De modellen van Porter bieden handvaten voor veel bedrijven die meer willen weten over hun concurrenten en de markt waarin ze zich begeven. Hoe sta ik ten opzichte van mijn concurrenten? En welke ontwikkelingen zijn er gaande? Hoe kan ik hier op inspelen? Wat Porter vooral duidelijk wil maken aan de ondernemers is hoe er concurrentievoordeel kan worden behaald welke een positief effect heeft op het bedrijfsresultaat. Ik heb ook een boek gelezen over zijn kijk op de concurrentiestrategie gebaseerd op het five forces model, een aanrader om er bij te pakken bij de externe analyse!

http://www.bol.com/nl/p/concurrentiestrategie/666807549/

Tijdens alle analyse die ik heb gemaakt en alle plannen die ik heb geschreven deze opleiding ben ik vaak in aanraking gekomen met Porter. De modellen bleken handig bij het bepalen van de strategie en het kijken naar de omgeving waarin het projectbedrijf zich bevind. Wat mij opvalt is dat Porter nu al zo toonaangevend is met zijn modellen en dat op 66 jarige leeftijd. Veel conclusies die worden behaald uit zijn modellen zijn de input voor uitbreidingen of investeringen in de economie. Je mag dus wel stellen dat hij eigenlijk een kleine motor is die door het delen van kennis de economie op gang houd en zorgt voor investeringen, of is het gewoon een econoom die goede verbanden legt en effectieve modellen maakt? Dat is een vraag die we pas later kunnen beantwoorden maar voor nu, een prima toevoeging op de externe analyses die bij bedrijven worden gedaan. Handig voor analyses en conclusies voor interne organisaties en… studenten!

Author: René Mureau Genre:
Rating

Leave a Reply